Galaktika valvurite klubi

Kosmos IMAX Galaktika valvurite klubi:

 1. Selleks, et saada Kosmos IMAX Galaktika valvurite klubi (edaspidi: Klubi) liikmeks, tuleb registreeruda Kosmos IMAX koduleheküljel internetis, märkides ära oma nimi, perekonnanimi, sünniaeg, meiliaadress ja mobiiltelefoni number;
 2. Kaardi saamine ja ankeedi täitmine kinnitavad liikme nõusolekut Klubi reeglitega, mis kehtivad ankeedi täitmise hetkel;
 3. Kui esitatud andmed on ebaõiged või kui avaldaja keeldub nõutavaid andmeid esitamast, siis on kinol Kosmos IMAX õigus keelduda avaldajat Klubi liikmeks võtmast;
 4.  Registreerudes Klubi liikmeks saab avalduse esitaja tasuta boonuskaardi, mis  võimaldab identifitseerida Klubi liiget kino kassades; Liiget saame tuvastada ka ID-kaardi alusel.
 5. Ühel isikul võib olla ainult üks Kosmos IMAX Klubi liikmekaart;
 6. Kosmos IMAX Klubi boonuskaarti ei või kasutada kolmandad isikud;
 7. Klubi liikme boonuskaart annab 5% allahindlust tavakinopiletitele kinos Kosmos IMAX;
 8. Kõikidelt ostudelt kantakse boonuskaardile boonuspunktidena 3% ostusummast;
 9. Selle summa määramisel, mille pealt liikme boonust määratakse, võetakse arvesse üksnes rahaliselt tasutud summa (sularahas, pangakaardiga), st boonustelt boonuseid ei arvestata;
 10. Boonuste arvestamine lähtub arvutusest: 10 EUR = 30 boonuspunkti. Üks boonuspunkt on võrdne ühe eurosendiga;
 11. Klubi liige võib saada teavet talle kogunenud boonuspunktide kohta kino koduleheküljel internetis, sisenedes oma kasutajanime ja parooliga, või pöördudes kino kassasse;
 12. Arvestatud boonust ei saa rahaks vahetada;
 13. Boonuspunktid loetakse automaatselt kehtetuks, kui neid ei ole kasutatud alates tehingu toimumisest 12 kalendrikuu vältel;
 14. Kinopileteid, mis on ostetud boonuskaardiga, ei saa vahetada raha vastu.
 15. Boonuskaart ei ole krediit-, makse- ega pangakaart ega ka mingi muu maksevahend;
 16. Kino töötajatel on õigus küsida kaardi omanikult isikut tõendavat dokumenti;
 17. Klubi liige võib nõustuda saama reklaami meili teel ja SMS-iga. Klubi liikmel on õigus reklaami saamisest keelduda;
 18. Juhul kui Klubi liikme kaart kaob või saab viga, võib kaardi omanik saada uue kaardi kinos Kosmos IMAX, esitades isikut tõendava dokumendi, mis vastab kino andmebaasis jäädvustatule, tasudes selle eest 1,50 EUR. Kogutud boonuspunktid kantakse üle uuele kaardile;
 19. Kino Kosmos IMAX jätab endale õiguse boonusprogrammi muuta, parandada või lõpetada igal ajal, kooskõlastamata seda liikmetega;
 20. Klubi liikmel on õigus peatada või katkestada oma liikmestaatus, esitades selleks vastava avalduse kirjalikult või meili teel;
 21. Kosmos IMAX ei anna klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele edasi, välja arvatud juhtudel, mida näevad ette Eesti Vabariigi seadused;
 22. Kino Kosmos IMAX ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest kaardi suhtes ega kaardi kasutamise eest kolmandate isikute poolt.
 23. Boonusprogrammi raames kogutud isikuandmeid võib kino kasutada turunduse või reklaami eesmärgil. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele ilma kliendi nõusolekuta, v.a juhul, kui selleks kohustab Eesti Vabariigi seadusandlus.